Cell memories

Denna grupp har skapats för att du ska kunna förstå bättre varfö...r saker och ting sker runt dig.

Hela ditt allt består av celler, celler lagrar minnen mycket effektivt. Allting styrs från dina celler, inte din hjärna.


Ditt hjärta vet vad som är rätt för dig, men dina cellminnen styr det du gör, vilka människor du omger dig med. Det är det som finns i dina cellminnnen som skickas till ditt sinne.


Hittills har man varit övertygad om att det är hjärnan som styr ditt liv, det är inte så. Hjärnan tar bara emot budskap från dina celler.


Det som finns lagrat i dina celler, ärvs ner från dina föräldrar och förfäder från generation till generation.