Newcastle University Bulgarian Society 2014/15

Официалната група във Фейсбук на всички българи, учещи в Newcastle University. Също и за сънародниците, учещи в Sunderland, Durham и Northumbria.

Групата е за:
- организиране и промотиране на събития
- за сътрудничество и взаимопомощ между членовете
- за въпроси и коментари

http://www.nusu.co.uk/soc/content/721493/a-z_of_societies/bulgarian/