Chợ Công Nghệ Cai Lậy

CHỢ CÔNG NGHỆ CAI LẬY.
Nhằm giúp các bạn yêu công nghệ có nơi b...uôn bán thuận lợi, uy tín, thuận mua vừa bán, hôm nay AD xin đưa ra nội quy nhóm Các bạn đọc kỹ nội quy trước khi đăng bài (đúng nội quy AD mới duyệt bài):
--- Bài đăng trên trang là sản phẩm công nghệ;
--- Tất cả sản phẩm đem rao bán phải chụp hình thật (nếu không có hình thật phải nêu rõ lí do);
--- Người rao bán phải nêu rõ thông tin sản phẩm, giá, số điện thoại liên lạc.
O_O CHÚC CÁC BẠN BUÔN MAY BÁN ĐẮT O_O