RAO VẶT - QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH

RẤT MONG MỌI NGƯỜI CHÚ Ý QUAN TÂM ĐẾN NỘI QUY:
Mục đích là tất cả mọi người thành viên đều có thể thoải mái kinh doanh tốt:
- Những ai đăng tin có hình ảnh, thì nên gộp lại thành 1 album, rồi đăng sẽ giúp cho nhóm tiết kiệm diện tích, để mọi thành viên khác đều có thể đăng tin mọi người có nhu cầu đều có thể tham khảo được nhiều loại.
- 1 ngày mọi người đăng 1 tin, để giúp cho nhóm đa dạng sản phẩm, mọi người đều có thể tham khảo nhiều thứ trong nhóm, giúp mọi người sẽ mua bán tốt hơn nữa.