Những khóa học hay_ Tri Thức Trẻ

Chức năng tạo hóa đơn tự động, một trong những chức năng trong hệ thống quản trị bán hàng trong website all in one do ‪#‎Htechcom‬ thiết kế. Ngoài ra còn rất nhiều, rất nhiều chức năng hỗ trợ cho việc bán hàng và chăm sóc khách hàng như hệ thống tự động gửi email thông báo sản phẩm mới, hệ thống email chúc mừng sinh nhật, chúc mừng nhân dịp lễ tết ...vv được gửi tự động theo lịch trình đã cài đặt, lập trình từ trước. hệ thống phân tích khách hàng đã truy cập website theo các tiêu chí nhân trắc học, thống kê bằng bảng biểu trực quan, sinh động, hệ thống tương tác mạng xã hội và web, hệ thống tra cứu thông tin sản phẩm trực quan dễ tương tác, sử dụng ..vv tất cả được tích hợp ngay trên website.
‪#‎Hotline‬: Tư vấn sản phẩm dịch vụ của Thiết Kế Web Htechcom: 01644444103