Consiliul Local al Tinerilor din Ungheni

MEMBRII CONSILIULUI LOCAL AL TINERILOR UNGHENI ȘI-AU ALES PRIMARUL Astăzi, 21 noiembrie 2014 a avut loc prima ședință a Consiliului Local al Tinerilor (CLT) din Ungheni, mandat 2014-2015 în cadrul căruia a fost ales PRIMARUL tînăr, VICEPRIMARII și SECRETARUL CLT. Totodată, au fost constituite Comisiile CLT Ungheni:
1. Comisia pentru Educaţie;
2. Comisia pentru Protecţia Mediului şi amenajarea spaţiilor de agrement;
3. Comisia pentru Cultură;
4. Comisia pentru Sport și timp liber. Notăm: Consiliul Local al Tinerilor este o formă de reprezentare şi abilitare a tinerilor pentru asigurarea participării lor la procesele de adoptare a deciziilor la nivelul comunităţii, organizarea de acţiuni pentru tineri şi împreună cu tinerii. Drept bază legală pentru constituirea şi activitatea Consiliului servesc prevederile din Convenţia ONU privind Drepturile Copilului, Carta Europeană cu privire la Participarea Tinerilor la Viaţa Comunităţilor Locale şi Regionale, Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la tineret, Strategia pentru Tineret şi alte acte legislative naţionale şi internaţionale. Consiliul este recunoscut prin decizia autorităţii publice locale drept organ consultativ în domeniul politicilor de tineret. Activitatea Consiliului Local al Tinerilor din Ungheni este orientată în vederea atingerii următoarelor obiective: a) formarea unui mediu în care tinerii se pot exprima şi dialoga între ei şi cu administraţia publică locală, cu factorii de decizie, în problemele care îi interesează; b) responsabilizarea tinerilor în ceea ce priveşte identificarea şi soluţionarea propriilor probleme, prin prezentare consiliului adulţilor şi altor autorităţi locale, factorilor de decizie, a recomandărilor cu privire la activităţile de tineret şi problemele ce-i afectează; c) oferirea posibilităţii tinerilor de a învăţa practica cetăţeniei democratice, a exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei şi evaluării, precum şi dezvoltarea abilităţilor de leader, de a deveni cetăţean activ; d) încurajarea participării tinerilor la identificarea şi rezolvarea problemelor localităţii; e) promovarea oportunităţilor egale între semenii lor şi excluderea oricăror forme de discriminare.