Dai su moi truong Bayer

Đại sứ môi trường Bayer, là một chương trình môi trường do tập đoàn Bayer (Đức) tổ chức hàng năm với sự hợp tác của Ban Môi trường thuộc Liên Hiệp Quốc (UNEP). Được khởi xướng lần đầu tiên vào năm 1998,đến nay chương trình Đại sứ môi trường Bayer đã được triển khai trên hơn 19 nước trên thế giới. Mục đích của chương trình hướng đến việc giáo dục và nâng cao nhận thức của người trẻ về vấn đề bảo vệ môi trường cũng như tìm kiếm những tài năng làm đại sứ cho các hoạt động bảo vệ môi trường của Bayer tại địa phương và cùng nhau xây dựng một Việt Nam xanh và sạch hơn.