VASEKETERI VA BLACK POISON,JOE SHIRIMANI,MATSHWA BEMUDA NA DR THOMAS CHAUKE

Halalaaaaaaaa joe shirimani twana maseve mina joe shirimani animbali ti phuraphura kumbe swilo swo canvasa kumbe swilo swava father christmas... Mingata famba mirilela hi swihlangi swiku father christmas i wish nikuma xipopani xiniki phela tshuuuuu angana mali kakakakakakakakakaak nitele hi joe nilo hontlo