Universitatea Din Pitesti

Un like pentru ultimele noutati/stiri UPIT: https://www.facebook.com/forumupit

Universitatea din Pitești este singura instituție de învățămănt superior de stat din Pitești, fondată în anul 1962. La înființarea sa, universitatea s-a numit Institutul Pedagogic Pitești, iar din 1969 i se alătură Institutul de Subingineri, astfel între 1974 - 1991 institutul a fost în subordinea Institutului Politehnic București. În urma acestei fuziuni, în 1974, a luat ființă Institutul de învățământ superior, iar din 1991 print ordinul Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a devenit Universitatea din Pitești.

*Facultatea de Științe

*Facultatea de Litere

*Facultatea de Mecanică și Tehnologie

*Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Calculatoare

*Facultatea de Teologie Ortodoxa

*Facultatea de Științe Economice

*Facultatea de Științe Juridice și Administrative

*Facultatea de Educație Fizică și Sport

*Facultatea de Matematică - Informatică

*Facultatea de Științe Socio – Umane

*Facultatea de Științe ale Educației