Lithuanians in Connecticut

TIKSLAI IR VEIKLA:
suburti lietuvius, gyvenančius Connecticut valstijoje,
išlaikyti lietuvybę ir lietuviškas tradicijas, dalintis informacija apie renginius ir įvykius musu ir kaimyninese valstijose ...
Grupė yra ne politinė , ne komercinė ir ne pazinciu klubas, todėl panašaus pobūdžio, o taip pat asmeniniai pranešimai ar skelbimai nepageidautini...