Tuvalu Fou Talavou/ Hawaii

Talofa te atu paipai i feitu e fa ote lalolagi, E muamua loa vikiga mo tavaega kiluga kite tamana ona mo ana tausiga gali kiluga i tino taki tokotasi, maua mai ei te ola mote malosi.

Te group tenei kote TUVALU FOU TALAVOU i HAWAII, Faka autu atu ki tamafine mo tamataene, tino avaga koi tuputupu aka i Hawaii.