Vi på sodexo

En grupp för alla oss som arbetar under Ulrikas område!
Här kan vi tycka och tänka och förhoppningsvis lägga upp en massa bra ideér osv. osv. ordet är fritt!