Svenska Volvo C70 klubben

Facebook-grupp för medlemmar i Svenska Volvo C70 klubben. Gruppen är även öppen för andra Volvo C70-entusiaster som vill byta tankar och information om Volvo C70 med varandra.

Läs mer om klubben och hur man blir medlem på vår hemsida http://www.svenskavolvoc70klubben.se/

Facebook group for members of the Swedish Volvo C70 Club (Svenska Volvo C70 klubben). The group is also open to other Volvo C70 enthusiasts who likes to exchange thoughts and info regarding the Volvo C70 with each other.

Read more about the club and how to become a member on our website http://www.svenskavolvoc70klubben.se/