Chợ sinh viên Đại Học Mỏ - Tài Chính

Chợ sinh viên Đại Học Mỏ - Tài Chính !!!
Nơi các bạn sinh viên đ...ã, đang và sẽ học tập tại khu vực lân cận các trường đại học Mỏ địa Chất- Học Viện Tài chính có thể mua bán trao đổi các mặt hàng với giá cả phải chăng !!!