Marilyn Monroe she is Dr. Norma Jean today. Honoring USA Soldiers Army.

שלום ללקוחותיי.
שמי דר נורמה גין. גלגול נשמתה של מרלין מונרו החיה בהווה. נולדתי כמחוננת באומנויות כפי שהייתי בגלגול הקודם. מגיל 5 צפו לי גדולות בתחום האומנות ובפרט באומנות פלסטית זו הייתה תשוקה חבויה בתוכי מהגלגול הקודם שאז לא באה לידי ביטוי. העבודה שלי הנה עבודה המשלבת כמו בעברי מעורבות מלאה של נשמה וגוף.השארתי מאחורי מיליוני צילומים בעברי כמרלין מונרו. אך התשוקה לעמוד מול המצלמה ולהעביר מסר לעולם לא פחתה. כמו בם היכולת ביטוי הרב גוונית שאז התבטאה בדוגמנות ומשחק מול מצלמה בלבד. כשבגלגול הזה הנשמה שלי שאוהבת לחקור ולדעת הכול מכל כיוון עזרה לי להרחיב את היריעה כך שאני גם הדוגמנית והשחקנית. גם המאפרת והסטייליסטית. גם המצלמת והעורכת את הסרטים. הצילומים שלי ווידאו היום וגם כצילומי סטילס מעבירים הרבה מאוד משמעות וסיפור בתוכן –סיפור אישי וציבורי. סיפור מהעבר ומהווה. כשאת הציורים היום אני לוקחת ומעבירה לפורמט דיגיטאלי וממשיכה לצייר באמצעות הפורמטים של PHOTOSHOP PAINT.NET תוכנות שעוזרות לי לבטא במידי את הצורך שלי בצבעוניות עשירה ובצורה ועניין. אני מוסיפה או מחסירה מהצילום כראות עיני כדי להשיג שיווי משקל שמעביר מסר של הרמוניה לצופה ותדרים של ריפוי. אני רואה ביצירה שלי כלי שבאמצעותו אני מעבירה ריפוי ואהבה חסרת אגו וללא תנאי. לאחר הצילום משחק ועבודת המחשב אני מדפיסה את הציור על נייר או על בד –קנבס לפעמים מציירת עליו בצורה חופשית ומוסיפה מגע יד אמן ולפעמים משאירה את הדפוס איך שהוא במקור. כך אני מקבלת אין סוף וואריאציות ליצירת המקור שלי. ציור דיגיטלי ניתן להדפיס כל ציור דיגיטלי ברזולוציה מתאימה באיכות גבוהה - על נייר ציור, בד קנבס, וגם להעביר אותו כקובץ לכל מדיה פרסומית, לעיתון, כריכה של ספר או בתוכו .
התקן הבינלאומי ®Digigraphie מאפשר לי כאמנית להדפיס את היצירות אמנות שלי ברמה הכי גבוהה בעולם שמבטיחה לי התקן מחמיר של איכות וביצוע ותוצר, זהים ונאמנים לצבעים ולטקסטורות, היצירות שלי היום מודפסות בישראל אך התקן בינלאומי זה באם יודפס בכל מקום בעולם התוצאה שלו תהיה זהה.
ההתקן יצא לאוויר העולם בשנת 2003 על ידי קבוצת אמנים מצרפת שרצו שאיכות ועמידות היצירות שלהן תחזיק מעמד שנים ארוכות גם אחרי מותם, לכן התקן זה מוכר במוזיאונים בכל העולם ונחשב לתקן מחמיר והאיכותי ביותר הידוע בעולם האומנות כולו. בישראל קיימות שלוש מעבדות בלבד העובדות תחת התקן המחמיר של ®Digigraphie .
מהדורה מוגבלת
היצירות ברובן מודפסות במהדורה מוגבלת של 50 הדפסים, לכל יצירה מספר סידורי, המופיע על גבי ההדפס לצד חתימה אישית שלי האמנית בצרוף תעודת מקוריות אורגינלית של ®Digigraphie , כולל פרטים כגון שם היצירה, מספר סידורי מהסדרה, מידות, החומר עליו מודפסת היצירה וחתימות של מנהל המעבדה ושל האמן. Hello my clients.
My name is Dr. Norma Jean Daniel. Reincarnation of Marilyn Monroe lives in the present. I was born gifted in arts the same way I was in my previous life. I watched from the age of five in all kind of arts particular in plastic artwork, this passion to paint was hidden inside of me from my previous life but then I could not expressed it. My work continue from my past life art work to combines a full involvement of soul and body. I left behind after my death as Merlin Monroe million photos of myself. And this desire to act in front of the camera and deliver a message to the world has never diminished. As well the ability to express many shades of expression toward artistic modeling together with acting.
In this present life my soul was searching for more then just being a model and an actor in front of the camera. I wanted to explore and know everything concern the a multi level ability to perform both in front of the camera both behind it. This desire helped me to expand the scope. I start from a very young age around 15 years old. To model. Act. As well using the myself as the makeup artist, the stylist. And the ability to photograph myself with different cameras and make a video films. My photographs and video give the observer a lot of hiding meaning and story content – to the peace of art. Toward my art I reveal the story of my past and present lives. After working on my photography I take my pictures and runs a digital format and continues to draw using the PHOTOSHOP formats and the PAINT.NET. Adding more layers colors shapes to the art peace. And letting my imagination fly. I get toward the digital ability, the rich colors and form and matter. I add or subtracts from the photo to suit myself to achieve equilibrium conveys a message of harmony and frequencies of healing. I see my art work as a tool through which I give healing and love without ego and without condition to the view. After using the computer for the digital painting on my photos. I print the finish image and then I can draw on the paper or on the canvas. I like to see the combination of the photo and print with my artist draw hand touch. Sometimes I leaves the pattern how it was in the originally. In that way I get endless variations to create my source. Digital Painting You can print any digital picture quality suitable in a high resolution - on a paper drawing, or on a canvas, and move it as all advertising media, newspaper, book cover or inside. International Standard ® Digigraphie allows me as an artist to print my artwork at the highest level in the world, that guarantees me a strict standard of quality and performance and product are the same, true colors and textures. My creations today are printed in Israel, but the international standard it is as if printed anywhere in the world, its result will be the same. The device came into the world in 2003 by a group of artists from France who wanted the quality and durability of their creations to hold up for many years.This device is recognized in museums throughout the world and is considered a strict standard and high quality known to the art world as a whole. In Israel there are only three laboratories working under strict standard of ® Digigraphie.
Limited Edition The works are mostly printed in a limited edition, all creation serial number appears on the print side of a signature to my artist together with a Certificate of Authenticity ® Digigraphie, including details such as name creation, serial number series, dimensions, material it is printed creation and signature of laboratory director and artist .