UFO Science Bosnia-Herzegovina

Nakon nekoliko grupa koje sam napravio na Facebooku, vidio sam da nemaju toliki uticaj i opseg koji sam htio, i shvatio sam da su to u stvari samo sporedne stvari o kojima želim kontaktirati sa ljudima i prenijeti im svoja iskustva. Pošto sam i sam svjedok nekih čudnih zbivanja, koja se samo mogu pripisati nekoj izvanzemaljskoj inteligenciji, od svoje 2. ili 3. godine života, htio bih čuti ostala takva iskustva od svojih sunarodnjaka i ljudi iz cijelog svijeta. U mojoj zemlji, toliko srušenoj prvo ratom, pa onda post-ratnom korupcijom i nezaposlenošću, jako malo ili nikako prostora posvećuje se ovim ljudima koji su doživjeli zaista nevjerovatne stvari, i o kojima treba da se čuje. Budimo prvi u svojoj sredini da postavljamo članke, videa, ili opise ličnih iskustava u vezi sa UFO kontaktima! Svaka saradnja je dobrodošla. Čak i šale na račun UFO-a i zavjere vlade.

Hvala.

After a several groups I have created on Facebook, I saw not much influence and scope that I wanted, and realized that these were just secondary things I wanted to contact about and share with people. Myself being a witness of some strange events, that can only be a result of an extraterrestrial intelligence, since my age of 2 or 3, I would like to hear about those similar experiences from my natives or the people of the whole world. In my country, crushed by war, and then by post-war corruption and the loss of jobs, there is little or no space to be dedicated to the people who experienced really amazing things, and that need to be heard of. Be the first in your surroundings to post articles, videos, or descriptions of personal experiences with UFOs! Every piece of help is welcome. Even UFO and government conspiracy jokes!

Thank you.