Cộng Đồng Người Việt ở Angola

Nghe lời vợ dặn Khi đi vợ đã bảo ban
Sang đó phải chịu khó làm nghe chưa
Rượu chè cờ bạc phải chừa
Tranh xa gái gú kẻo bị lừa biết không O nhà em đã tính công
Đem thoc bỏ lọ chờ mong anh về
Một hat là một ngày nè
Chưa đầy ba đấu đừng về với em Sao em chẳng nghĩ mà xem
Vì ai anh phải bon chen xứ người
Nghe lời em chẳng dám lười
Ngày ngày làm việc suốt mười tiếng luôn Xa em anh cũng rất buồn
Vì nghèo nên phải lên đường sang đây
Mới biết cuộc sống bên Tây
Làm kiếp trâu ngựa đoạ đầy xac thân Một năm cướp đến vài lần
May mắn thì ít trăm phần rủi ro
Nằm ngủ mà vẫn phải lo
Chúng mà ập đến chúng cho no đòn Cổng an còn khốn nạn hơn
không tiền sẽ phải về đồn nghỉ ngơi
Không aj chuộc ra thì thôi
Ăn phun vài tháng ắt thời trục ngay (trục xuất) Thi thoảng sốt rét vài ngày
Mỗi lần truyền nước là bay nửa ngàn
ác tính thì khỏi phải bàn
không nhanh thì sẽ lên giàn hoả thiêu Ango chứa đựng bao điều
Nhưng vì hoàn cảnh phải liều mà thôi
Tủi thân số phận bao người
vì cơm áo phải xa rời quê hương Nhiều lúc anh cũng chán chường
Bao lần đã định tìm đường về quê
Nhưng anh chợt nhớ câu thề
Chưa đầy 2 tỷ chưa về Việt Nam