Uudessakaupungissa tapahtuu

Tämän ryhmän tarkoitus on tehostaa Uudessakaupungissa järjestettävien tapahtumien markkinointia ja niistä tiedottamista.

Säännöt:
1. Kuten kuvaus kertoo on tarkoitus tiedottaa TAPAHTUMISTA Uudenkaupungin alueella (Vakka-Suomessa muuten järjestettävien tapahtumien osalta ei ole päätöstä. Mielestäni niitä voidaan lisätä seinälle mutta ei tapahtumat välilehdelle. Vakka-Suomen ulkopuolella järjestettävistä tapahtumista ei saa tiedottaa tässä ryhmässä.)
2. Jokaisella, riippumatta asuinpaikasta, on oikeus liittyä ryhmän jäseneksi.
3. Jokaisella jäsenellä on oikeus luoda tapahtumia, tiedottaa tapahtumista, keskustella tapahtumista sekä kutsua ryhmään uusia jäseniä.
4. Ei trollausta eli loukkaavia tai tarkoituksella muita ärsyttäviä postauksia
5. Ei floodausta eli samojen postausten toistamista, ryhmän liika kuormittaminen on kiellettyä.
6. Kaiken viestinnän on noudatettava Suomen lakia
7. Mikäli sääntöjä rikotaan, poistetaan kyseinen postaus.
8. Mikäli sääntöjä rikotaan toistuvasti, voidaan jäsen erottaa ryhmästä.
9. Tapahtumiin ei kutsuta jäseniä, kuin erikoistapauksissa. (Ohjeena voisi olla oletettu kävijämäärä, yli 100 ihmisen tapahtuman voidaan kutsua jäseniä henkilökohtaisesti.)
10. Ylläpitäjien on noudatettava hyvää käytöstä sekä "oltava armeliaita".
11. Ylläpitäjillä on oikeus poistaa postauksia, erottaa jäseniä, tehdä kyselyitä tai postauksia (siltä osin kuin ne liittyvät olennaisesti ryhmän toimintaan) sekä tarvittaessa muuttaa sääntöjä.