Microsoft-QOE-những người vui vẻ

Tương lai QOE phát triển mạnh đóng góp lớn cho công ty
Mục tiêu đảm bảo chất lượng và đoàn kết :)
****Chả đc cái nết gì,trông đã ngu rồi hị hị****