Zonguldak Toplum Gönüllüleri Kulübü

Toplum Gönüllüleri, Aralık 2002’de gençlerin öncülüğünde toplumsal barış, dayanışma ve değişimi gerçekleştirme vizyonu ile yola çıktı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, gençleri güçlendirerek ve onlara imkan vererek vizyona ulaşmaya çalışan bir gençlik sivil toplum örgütüdür.

Hedefler:
Gençlerin üniversitelerde kulüp ve topluluk olarak ya da üniversite dışında grup olarak örgütlendikleri Toplum Gönüllüleri örgütlenmeleri yaratmak,
Gençlerin toplumsal değişim, dayanışma ve barışı destekleyen sosyal sorumluluk proje ve etkinliklerini hayata geçirmelerini sağlamak,
Akran eğitimi yoluyla gençleri sosyal sorumluluk, proje yönetimi, ekip çalışması, sağlık, üreme sağlığı, insan hakları, sosyal haklar ve sahanın değişen ihtiyaçlarına göre diğer konularında eğitimlerle desteklemek,
Gençliği ilgilendiren konularda araştırma ve izleme çalışmaları yapmak,
Gençlerle ilgili karar alma süreçlerini desteklemek,
Uluslararası hareketliliği sağlayan gençlik değişimleri, staj ve gönüllülük programları ile gençler arasında diyalogu geliştirmek,
Gençlik Konseyi, TOG ATAK ve Dönemsel Yaz Projesi gibi etkinlikler düzenleyerek gençlerin hareketliliğini sağlamak ve toplumsal meselelere ilgi çekmek,
Gönüllülük yapan gençleri burs ve staj yoluyla güçlendirmektir.
Gerekçelerimiz:

Türkiye Devlet İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, 17-25 yaş arası genç nüfus Türkiye nüfusunun %20’sinden fazlasını oluşturmakta.
17-25 yaş grubundaki gençler, kendilerine yapılan sosyal içerikli yatırımları, kısa sürede toplumsal yarara dönüştürebilecek enerjik bir kitle. Dolayısıyla gençler, ülkemiz ve yarınlarımız için büyük öneme sahip.
Toplumumuzda sivil insiyatifin gelişmesi ve bireylerin sosyal politikaya olan etkisinin arttırılması önemli ihtiyaçlardan biridir. Bunun için, gençlere duyulan güvenin tazelenmesi ve gençlerin desteklenmesi öncelikli.