CINTA itu perasaan hati....yang Bebas dan Merdeka..!!!!

Bilamana perasaan cinta telah pun bersemi.....tidaklah ada makhl...uk yang sanggup menghalangnyai......sebab cinta itu adalah perasaan hati......sekali lagi.......perasaan hati.....yang bebas dan merdeka......!!!!!!