Karolinska Institutets marskalkar

Enheten för akademiska ceremonier vid Karolinska Institutet arrangerar många olika akademiska högtider. Till dessa hör bland annat att hälsa studenter välkomna, promotion av nyblivna doktorer, installation av nya professorer och utdelning av akademiska priser. Den här FB gruppen vänder sig till dig som är student vid Karolinska Institutet och som redan är engagerad som marskalk eller som anmält intresse av att vilja vara med som marskalk vid kommande högtider.