Galgo Support Holland GSH: Geadopteerde honden / Adopted dogs

Deze pagina is bestemd voor de adoptanten die middels Galgo Support Holland één of meerdere honden geadopteerd hebben.

De stichting Galgo Support Holland doet haar uiterste best om elke hond een tweede kans te geven.
Veel hondjes hebben al hun forever home in Nederland en België gevonden.

Voorafgaand aan de adoptie zetten de mensen in Spanje zich elke dag met hart en ziel in voor de verwaarloosde- en mishandelde honden.
Afscheid nemen gebeurt met een lach en een traan. Een lach omdat de honden een mooi leven tegemoet gaan, een traan omdat ze van de honden zijn gaan houden.

Door middel van deze pagina hopen we de vrijwilligers op de hoogte te houden met verhaaltjes, foto's en filmpjes uit het nieuwe leven van jullie geadopteerde hond(en) zodat ze kunnen zien hoe het met de honden gaat en op de hoogte kunnen blijven.

Ook ontstaat er door deze pagina de leuke gelegenheid voor adoptanten om met elkaar in contact te komen en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Belangrijk:
Als jullie je hond een andere naam hebben gegeven vermeld dan ook de naam die de hond in Spanje had. Zo weten de vrijwilligers daar dat de hond uit hun shelter komt.

Met vriendelijke groet,
het team van GSH

This page is especially made for adoptants who have adopted one or more dogs through Galgo Support Holland.
Galgo Support Holland is making an effort to give every dog a second chance on life. Many dogs have allready found their forever homes in Holland and Belgium.

Everyday many volunteers in Spain put their heart and soul in the work they do for all abused and abandoned dogs.
Saying goodbye happens with a smile and a tear. A smile because they know the dogs will have a wonderfull life with their adoptants and a tear because the volunteers love the dogs and they are going to mis them as well.

Through this page we are hoping to inform the volunteers in Spain with update's, picture's and movies about the dog they used to take care off. At the end it is their only reward to see how great the dog is doing!!
It is also a great opportunity for adoptants to get to know eachother and share their experiences and ask for advices.

Important: When you have given the dog another name, please also mention the dogs old name so the volunteers can recognize the dog as being from their shelter.

Kind regards,
the GSH team