Cộng Đồng 3Q Củ Hành 360Play

Group chính thức của game 3Q Củ Hành 360Play

- Mục đích của Gro...up:
♦ Giao lưu & Kết bạn
♦ Giúp đỡ lẫn nhau
♦ Chia sẻ kinh nghiệm chơi game

- Quy định của Group:
♦ Không Post - Chia sẻ link, hình ảnh của PHIÊN BẢN KHÁC và GAME KHÁC

♦ Không tự tạo event cá nhân (khi chưa có sự cho phép của admin).
♦ Không buôn bán tài khoản.
♦ Không post số điện thoại của mình lên các post.
♦ Đặc biệt không nói tục, post các bài có tính chất gây WAR, hình ảnh dung tục, không phù hợp với cộng đồng

Vì một Cộng Đồng 3Q Củ Hành 360Play
ĐOÀN KẾT - THÂN ÁI - QUYẾT THẮNG