‫ועד הורים עירוני ערד‬

ועד ההורים של ערד הינו גוף נבחר ומייצג של ציבור ההורים בכל מוסדות החינוך בעיר, החל מגני הילדים כולל בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ובתי ספר על יסודיים - בחינוך ממלכתי, דתי וחינוך מיוחד.
הועד פועל ברמה עירונית בהסתמך על תקנון מועצת ההורים העירונית, להגשמת מטרותיו למען קידום מערכת החינוך בעיר, תוך כדי שיתוף פעולה הדוק עם הרשות המקומית.
פעילות חברי הועד הינה על בסיס התנדבותי בלבד.

מטרות ועד ההורים :
1) בנית תחושת שייכות שלנו ההורים כשותפים ומעורבים במערכת החינוך למען ילדינו.
2) פעילות ושותפות בפרויקטים למען ילדינו בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ובתרבות הפנאי.
3) פעילות למען מתן הזדמנות שווה לכל ילדי העיר לצמצום פערים ומניעת נשירה.
4) הידוק הקשר וחיזוקו של המשולש הורים ,מורים, ילדים, למען המטרה .
5) השפעה בחינוך ילדינו לאהבת הזולת ולאהבת הארץ.
6) חיזוק ומיצוב ועד ההורים העירוני כגוף הרלבנטי והמייצג את כלל הורי העיר .

מטרות הקבוצה:
קבוצה זו הוקמה על מנת לאפשר פרסום פעילויות, אירועים וחוויות כמו גם העלאת נושאים לדיון, הקשורים לילדינו ולחינוכם.
אנו פונים בבקשה לא לפרסם כאן דברים שאינם קשורים למטרות הקבוצה.
אנו מבקשים לנהוג בהגינות, באחריות ותוך מתן כבוד לזולת, לא להשמיץ ולהתייחס לנושאים ולא לאנשים- בדיוק בהתאם למסר אותו אנו רוצים להנחיל לילדינו!!!