Lithuanians in Calgary - Lietuviai Kalgaryje

"Lithuanians in Calgary" is a local group for Lithuanian speaking people in Calgary. Welcome to join!
Personal insults, attacks & trolling are not acceptable in the group!
~
Visi Kalgaryje gyvenantys kviečiami prisijungti, susipažinti ir bendrauti!
Asmeniniai įžeidimai, agresija ir trolinimas grupėje netoleruotini!

㋡ Informacija naujai atvykusiems:
- https://alis.alberta.ca/pdf/cshop/welcometoalberta.pdf
- www.albertacanada.com/immigration.aspx