BruSlov (Slovenci v Bruslju/Slovenians in Brussels)

BruSlov is a virtual meeting place of the Slovenian community in Belgium and of the “Friends of Slovenia”in Belgium. It has been in existence since 2005. Its aim is to exchange information on social events and practicalities of living in the Capital of Europe, as well as facilitating contacts among the Slovenian expat community in Brussels and Belgium.

Virtualno spletišče Slovencev v Belgiji Bruslov obstaja od junija 2005 in je namenjeno vsem Slovencem (po rodu in srcu) ter njihovim prijateljem, ki živijo v Belgiji. Osnovna cilja sta izmenjava informacij o družabnih prireditvah in praktičnih vidikih življenja v prestolnici Evrope ter vzpostavljanje stikov znotraj slovenske skupnosti v Belgiji.

Kontakt: info@bruslov.info