CHỢ SINH VIÊN - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Chợ sinh viên Đại học Thái Nguyên là nơi hỏi đáp, giao lưu, mua ...bán dành cho sinh viên phục vụ nhu cầu cuộc sống và học tập của mọi người.