CHỢ CT6 KIẾN HƯNG HÀ ĐÔNG

Nơi cư dân CT6 thỏa thích đăng mua bán, quảng cáo. Các bài quảng... cáo không cần kiểm duyệt; Nhưng các bài quảng cáo thiếu văn hóa sẽ bị xóa.
Không đăng nhiều lần cùng 1 nội dung quảng cáo.