Lær dansk for iranere

به جهت سهولت یادگیری زبان دانمارکی از کلیه دوستان فارسی زبان دعوت مینمایم که هر گونه مطلب آموزشی در مورد آموزش زبان دانمارکی را در این گروه به اشتراک بگذارند تا به کمک یکدیگر بتوانیم سریعتر زبان دانمارکی را یاد بگیریم.
با تشکر و احترام