Bojná, Slovakia

Obec Bojná leží v južnej časti Považského Inovca a sčasti na Nitrianskej pahorkatine, v údolí potoka Bojnianka, v nadmorskej výške asi 211 metrov. Považský Inovec je nevysoké pohorie s najvyšším vrchom Marhátom (758 metrov); pohorie oddeľuje stredné úseky povodia Váhu a Nitry. Chotár obce v dĺžke asi 9 km a šírke zhruba 4,5 km sa tiahne v smere juhovýchod – severozápad. Údolná rovina pozdĺž Bojnianky je široká 300 až 500 metrov. Severozápadnú polovicu tvoria lesy a juhozápadnú orná pôda. Horská časť katastru obce Bojná je pramennou oblasťou. Tu v západnom úpätí vrchu Úhrad vo výške 370 metrov má prameň potok Bojnianka, ktorá je osou celého chotára, a neskôr je pravostranným prítokom rieky Nitry.
Cez Bojnú, ktorá je súčasťou tzv. Mikroregiónu pod Marhátom, prechádza cesta z Topoľčian do Piešťan; je viac ako pravdepodobné, že niekde v týchto miestach bol kedysi aj dôležitý staroveký a neskôr aj stredoveký prechod zo stredného Považia na stredné Ponitrie.
V severozápadnej časti chotára obce sa nachádza hradisko Valy (Bojná I) v rozlohe 11 hektárov; leží na hlavnom hrebeni Považského Inovca vo výške 390 – 430 metrov, má obličkový tvar a jeho valy z vonkajšej strany dosahujú ešte aj dnes impozantnú výšku 8 – 10 metrov.
Nad tiesňavou údolia potoka Bojnianky na kóte Hradisko (335 metrov) je zložité kruhové opevnenie so zdvojenou líniou priekopy a valu (Bojná II). Ďalšie zemné opevnenie leží na hrebeni východnej časti masívu Žihľavník (Bojná III); opäť ide o dve obranné línie pozostávajúce z priekopy a valu, pôvodne možno kruhové.

Počet obyvateľov : k 1.1.2008 je 1997.