Dm sweden

ДМНН- Дэлхийн Монгол Ногоон Нэгдэл

Энэхүү нэгдэл нь Үндэстний язгуур эрх ашиг дор эвлэлдэн нэгдэж Үндэстний аюулгүй байдлыг хангахад өөрсдийн оюун ухаан, хүч нэмрээ оруулах зорилготой.
Үндэстний язгуур эрх ашиг гэдэг нь:
1.рт Газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал.
2.рт Удмын сангийн аюулгүй байдал.
3.рт Эдийн засгийн хараат бус байдал.
4.рт Ногоон үзэл, Байгал экологийн тэнцвэртэй байдал.
5.рт Үндэстний оюун санааны эв нэгдэл.
Язгуур эрх ашиг нь Үндэстний аюулгүй байдалд шууд нөлөөлөх учраас энэ 5-н зүйлд харшилсан зүйлтэй бид нэгдэн хамтаараа тэмцэх болно...
Шударга байснаараа та олон найзтай болохгүй ч, зөв хүмүүстэйгээ нөхөрлөж. Эрхэм зүйлийн ивээл доор нэр төртэй амьдарна.