Engelsk Setter i Norden

En gruppe for eiere av E.S. Legg inn skrytebilder , resultater fra jaktprøver, utstillinger, oppnådde titler , helsetester , spørsmål om helse, trening, pleie, foring , ærfaringer på alle plan, start gjerne debatt om forskjellige tema rundt E.S. Publiser Jaktvideoer med E.S. Her er det meste tillatt utenom personrettet fokus der saklighet mangler ,men skryt gjerne av E.S. du har hatt/sett eller rett å slett syns er flotte. Valpeannonser er ikke ønskelig da det finnes sider nok for dette. Og det viktigste legg til dine venner i gruppen slik at den blir stor og innholdsrik :-)