Chợ Hải Dương

Các bạn thành viên thân mến:
Các bạn tham gia nhóm, đăng bài nhi...ệt tình để nhóm hoạt động sôi nổi hơn, điều này là cực kỳ tốt và mình cảm ơn các bạn.
Tuy nhiên, thời gian gần đây có rất nhiều bạn, hội thành 1 nhóm bán hàng và liên tục đăng stt dồn đập theo cùng 1 chủ đề, cùng 1 sản phẩm, chia sẻ cùng 1 nguồn hàng, điều này làm cho các thành viên khác khó chịu và báo cáo lên Ban Quản trị.
Vì vậy, BQT đề nghị các bạn đăng bài tránh lặp lại những hiện tượng nêu trên, group sẽ liên tục theo dõi và tiếp nhận báo cáo về những vấn đề đó, và phương thức xử lý là xoá vĩnh viễn bài viết và cấm thành viên.
Vậy thông báo đến các bạn, mong rằng các bạn sẽ hợp tác để xây dựng group ngày càng hoàn thiện và vững mạnh hơn.
Cám ơn các bạn!