CHỢ ONLINE MIỀN TÂY

Nhóm được lập ra nhằm giúp các thành viên của nhóm có môi trường... mua bán trao đổi hàng hóa về thời trang, sức khỏe và mỹ phẩm một cách lành mạnh. Bán đúng giá hàng hóa và đúng chất lượng sản phẩm để cả người bán và người mua đều hài lòng và vui vẻ. Không đăng tải video, hình ảnh khiếm nhả.