Chicago Eesti Maja grupp / Chicago Estonian House Group

Grupp on mõeldud Chicago ümbruse Eesti päritolu inimestele suhtlemiseks, info jagamiseks ja saamiseks. Grupiga saab liituda ka e-maili teel, kui Facebooki konto puudub. Teretulnud on ka kõik kaugemal elavad inimesed, kes grupiga tahavad liituda.

It's a place where People with Estonian heritage can meet and share information but everybody is welcome to join. You can even join the Group via E-mail without Facebook account.


Mission
Eesti Maja on koht kus Eestist pärit ja Eesti juurtega inimesed saavad end harida, meelt lahutada, teiste eestlastega kohtuda ja kultuuri üritustel käia.
We are a place where people of Estonian heritage can meet to pursue educational, charitable, religious, social and cultural interests.

Description
Eesti Maja Chicagos on väike osa Eestist mis asub Des Plaines’i jõe kaldal Ameerika südames Ida ja Lääneranniku vahel. On tavaline, et külalised sõidavad mitusada miili et tulla oma juurte juurde meie keskusesse.

The Estonian House in Chicago is a small piece of Estonia nestled on the Des Plaines River in the heartland of America. The closest counterparts are on the East and West coasts. It is not unusual for visitors to travel several hundred miles to reconnect with their Estonian roots at our community center.

General Information

Eesti Maja on koht kus Eestist pärit ja Eesti juurtega inimesed saavad end harida, meelt lahutada, teiste eestlastega kohtuda ja kultuuri üritustel käia. Meie Eesti kool on lahti kaks korda kuus pühapäevati. Eesti Lutheri Kiriku teenistus on üks kord kuus pühapäevati ja raamatukogu on avatud pühapäevati. Igal aastal me tähistame Eesti Iseseisvuspäeva, Jaanipäeva, Jõule ja Uut Aastat. 40 – el pühapäeval aastas on avatud Eesti Maja köök lõunasöögiks.

We are a place where people of Estonian heritage can meet to pursue educational, charitable, religious, social and cultural interests. Our Estonian School is in session two Sundays per month, the Estonian Lutheran Church conducts a monthly service and the library is open every Sunday. Annually, we celebrate Estonian Independence Day, Mid-Summer Night, Christmas and New Years Eve. On 40 Sundays of the year our dining room is open for lunch, and during the year we provide a stage for Estonian musicians, actors, artists and dignitaries.