Cộng đồng dân cư cụm CT1 - Usilk City

Trao đổi xung quanh cuộc sống của cư dân CT1. Giao bán hàng, quả...ng cáo cũng được nhưng phải có giá ngon - bổ -rẻ nhất cho cư dân.
Chỉ đăng mua bán quảng cáo 1 lần không đăng lặp lại nội dung. Spam là ban nick cho ra khỏi group