Linkin Park Undergound Mongolia

Linkin Park Underground | Fan Club of Mongolia

Энэ бүлэгт Linkin Park хамтлагийг сонсох дуртай хүн бүхэнд үргэлж нээлттэй байх болно. Та бүхэн Linkin Park хамтлагийн талаарх өөрсдийн үзэл бодол, санал хүсэлтээ хоорондоо чөлөөтэй хуваалцаж мөн Linkin Park хамтлагийн тухай сүүлийн үеийн мэдээ мэдээллийг хамтдаа солилцох боломжтой.

We are the Worldwide
We are the Linkin Park Fans
We are the LP Underground
We love Linkin Park

Вебсайт:
- http://linkinpark.mn/
- http://linkinpark.com/
- http://lpunderground.com/
- http://lprecharge.com/
- http://mikeshinoda.com/
- http://musicforrelief.org/
- http://powertheworld.org/

Мэдээлэл:
- http://mn.wikipedia.org/wiki/Линкин_Парк