Pickup Vietnam - Những người thích xe bán tải

Nhóm này được tạo ra cho những người yêu thích xe Pickup để trao đổi các thông tin về xe Pickup tại VN. Không nhằm mục đích quảng cáo, không cổ suý cho các hoạt động liên quan đến chính trị.