Sesel Mon Rapel - Seychelles: I Remember / Je Me Souviens

SA GROUP FB IN KREE POUR FAVORIZ RAPEL KI NOU TOU NOU EGAL DEVAN KREATER E DEVAN LALWA NOU PEI SESEL.

NOU RAPEL KI NOU SESELWA NOU EN PEP KI OULE VIV LIB DAN NOU PEI DAN RESPE DWA SAKENN DAPRE LALWA ADOPTE PAR LASANBLE NASYONAL NOU BANN REPREZANTAN ELEKTE DAN EN SISTEM DEMOKRATIK POUR ASIR LALIBERTE, LEGALITE, LAZISTIS, LAPE E PROSPERITE.

NOU MANM SA GROUP ENFORMEL NOU OULE KONTRIBYE E ANKOURAZ AKSYON POU LINITE NOU PEP SESELWA POUR EN MEYER LAVENIR POUR TOU DIMOUN SESEL DAN LAPE, LAZWA, LEPANOUISMAN SAKENN E PROSPERITE NOU SOSYETE DAN RESPE EKOLOZIK NOU LANVIRONNMAN LO NOU BANN ZIL E LANMER.

SAK MANM I DAKOR E AN LIMENM I DIR:

Mon rapel ki nou tou imen nou egal devan Bondye.

Mon rapel lespwar, larmoni e lazwa Seselwa pandan bann lannen koalisyon avan lendepandans nou pei Sesel, zour lendepandans le 29 Zen 1976, e pou preski enn an apre.

Mon rapel ki tou Seselwa i annan lentere pou en lavenir an pe e prosper pour tou dimoun Sesel.

Mon rapel ki bokou progre in ganny fer Sesel depi lendepandans nou pei, me mon osi rapel ki sitiasyon ekonomik, sosyal e anvironnmantal Sesel, e lemonn an zeneral, i merit zefor senser tou dimoun ki kapab.

Mon rapel ki kou deta le 5 Zen 1977, militarizasyon sosyete Sesel, in osi anmenn en gran deranzman, pert de vi, divizyon e serten lenzistis dan nou pti pei; sa lazizanni ki pe kontinyen ziska ozordi pa bon pour linite e lavenir nou pep Seselwa.

Mon rapel ki linite i fer lafors; parey en zig koko i fasilman kase me personn pa kapab kas en gro pake zig; en balye zig i netway en lakour bokou pli byen e pli vit ki zis enn ou de twa zig.

Mon rapel ki Sid Afrik avek direksyon ANC ek Nelson Mandela in kapab sorti dan lepok aparteid pour ozordi annan en sosyete demokratik; e mon rapel ki Levek Desmond Tutu a la tet Komisyon Verite e Rekonsiliasyon in arive akonpli en gran demars pou met laverite okler pour ki pep sidafriken i kapab avanse dan linite.

Mon rapel ki nou Seselwa nou osi bann bon kreatir imen, ki si nou annan loportinite nou tou nou kapab e oule fer dibyen pour nou zanfan, pour nou prosen e pour tou dimoun, pour asir en meyer lavenir dan lape Sesel.

Mon rapel ki le 18 Zen 2014, Prezidan James Michel in anons formasyon en Foronm Konsiltatif Nasyonal.

Mon siny sa petisyon https://secure.avaaz.org/en/petition/National_Consultative_Forum_Seychelles_Actions_for_effective_national_reconciliation_empowerment_of_the_people/
pour demann sa Foronm Konsiltatif Nasyonal ki:

1 - En delegasyon twa manm reprezantan bann kin war zot oblize kit Sesel ant 5 Zen 1977 e retablisman sistenm miltiparti an 1992 i ganny envite partisip plennman dan sa Foronm. Mon dakor ki Tex J. G. Albert kin lans sa petisyon i fer parti sa delegasyon.

2 - En Komisyon 'Verite, Reparasyon, Pardon e Rekonsiliasyon' i lanse pour en lekzersis nasyonal dan en lespri zistis reparatris lo lenpak kou deta le 5 Zen 1977 e gouvernans kin swiv, e osi pou rekonnet bann akonplisman kin pase depi lendepandans Sesel le 29 Zen 1976.