DM

ДМ-Нэгдэл
Энэхүү цахим орчинд нэгдсэн залуус нь Үндэсний язгуур ...эрх ашиг дор эвлэлдэн хамтарч Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад өөрсдийн оюун ухаан, хүч нэмрээ оруулах зорилготой.

Үндэстний язгуур эрх ашиг гэдэг нь:
1.рт Газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал.
2.рт Удмын сангийн аюулгүй байдал.
3.рт Эдийн засгийн хараат бус байдал.
4.рт Ногоон үзэл, Байгал экологийн тэнцвэртэй байдал.
5.рт Үндэстний оюун санааны эв нэгдэл.

Язгуур эрх ашиг нь Үндэсний аюулгүй байдалд шууд нөлөөлөх учраас энэ 5-н зүйлд харшилсан зүйлтэй бид хамтаараа тэмцэх болно...
Үндэсний эрх ашиг гэдэг бол ямар ч тохиолдолд эн тэргүүнд тавигдах зүйл. Бид нэгдүгээрт Үндэсний эрх ашгаа бодно.
Хоёрдугаарт олон улсын жишгийг дагана. Энэ бидний бодит байдал.
Шударга байснаараа та олон найзтай болохгүй ч, зөв хүмүүстэйгээ нөхөрлөж.
Эрхэм зүйлийн ивээл доор нэр төртэй амьдарна.

Дархан Монгол Ногоон Нэгдэл ТББ
Голомт банк \төгрөг\ 1505 100 184
Голомт банк \валют\ 1505 100 185

Бид "Хаан" банкинд данстай боллоо
Олон дэмжигч гишүүдийн хүсэлтээр, сарын хурамжийн төлөлтийг хөнгөвчлөх үүднээс ДМ "Хаан" банкинд төгрөгийн данс нээлээ.
Одоо Мобайл-банкаар ДМ нэгдлийн данс руу шилжүүлгээ хийх боломжтой болсон.

Дархан Монгол Ногоон Нэгдэл ТББ
Хаан банк \төгрөг\ 5027 694 231