Lietuviai Edmontone - Lithuanians in Edmonton

Ši grupė yra skirta visiems Edmontone ir jo apylinkėse gyvenantiems lietuviams ir visiems, kas domisi ir myli Lietuvą bei lietuvius; visiems, kurie nori bendrauti ne tik gyvai, bet ir internetinėje erdvėje. Skatiname visus aktyviai dalintis informacija, kuri galėtų būti naudinga grupės nariams, taip pat čia bus skelbiamos lietuvių namų renginių bei šv.Mišių datos, dalijamasi nuotraukomis, idėjomis... Bendraudami gerbkime vieni kitus, būkime tolerantiški :)
This group is dedicated to all Lithuanians living in Edmonton and surrounding area, and everybody who has some ties with Lithuania and /or is interested in Lithuanian culture. The group is designed so we could communicate to each other not only in person, but in virtual environment, too. Please, do not hesitate to share information which could be useful for all group members. There will be up- dates on future Lithuanian community events, Mass schedule, also, will be shared pictures and ideas concerning Lithuanian community activities... Please, be nice and tolerant to each other :)