Camino de Santiago - NGSJ

Welkom in deze virtuele albergue, de facebookgroep van het Neder...lands Genootschap van Sint Jacob (NGSJ).

Naast fysieke ontmoeting in Nederland, de eerste herberg op de Spaanse camino (Roncesvalles) en de laatste pleisterplaats voor Nederlandse pelgrims na aankomst in Santiago (de Huiskamer), willen we binnen deze facebookgroep ook virtueel ruimte bieden voor ontmoeting en informatie-uitwisseling. We hopen dat dit voor zowel ervaren als beginnende pelgrims een inspirerende plek wordt.

Een paar spelregels:
- Wees vriendelijk en respectvol naar anderen. Probeer - net als op de camino - niet te oordelen over de pelgrimage van anderen. Iedereen doet het immers op zijn/haar eigen wijze.
- Tips voor handige producten en diensten zijn welkom. Maar: we willen geen commercie in deze groep. Advertenties voor producten of diensten en verzoeken om donaties of bijdragen van een andere soort zullen dus verwijderd worden. Uitzondering zijn EENMALIGE aankondigingen van Camino-gerelateerde activiteiten, boeken e.d..
- Links plaatsen mag, maar introduceer ze met een tekstje van jezelf.
- Leuk als je verwijzingen naar je caminogerelateerde blog of website post, maar beperk deze meldingen.
- Beledigende opmerkingen worden verwijderd door de beheerders van deze groep, en bij herhaling zullen lastige personen uit de groep verwijderd worden, zonder waarschuwing vooraf.

Het Nederlands Genootschap van Sint Jacob is opgericht op 25 juli 1986, de naamdag van Sint Jacob en wil de belangstelling voor de pelgrimstocht naar Santiago de Compostela vergroten en verdiepen.

Het Genootschap wil dit onder meer bereiken door:
• het op weg helpen van wandelaars, fietsers en anderen die naar Santiago de Compostela willen gaan;
• het uitwisselen van ervaringen tussen de leden onderling;
• het onderhouden van contacten met vergelijkbare organisaties in binnen- en buitenland;
• het bestuderen van historische, godsdienstige en culturele verschijnselen van de Jacobusverering;
• het stimuleren van vrijwilligerswerk als ‘hospitalero voluntario’ in een pelgrimsherberg.

Meer informatie over het Genootschap kun je vinden op https://www.santiago.nl/
of op de facebookpagina van het Genootschap:
https://www.facebook.com/genootschap/