Guhit Pinas - Parañaque

Guhit PInas- Paranaque

Para saan ba ito? Posting lang ng artwork? HINDI.
Ang GP-Paranaque ay isang samahan ng mga magigiting na alagad ng sining na binuo upang mabigyang pansin ang paglinang sa talento ng bawat miyembro.

Ito ay sangay ng GUHIT PINAS central kung saan binubuo ng mga artists na naninirahan sa lugar na nabanggit- Paranaque.
Layunin ng grupong ito na makatulong sa pagtuklas at pagpapayabong ng kaalaman ukol sa iba't-ibang klase ng sining.

Sa pamamagitan ng mga pagtitipon at aktibidades na pangungunahan ng mga namumuno sa GP-Paranaque, inaasahan na mamumulat ang bawat kasapi sa maraming pamamaraan ng pagpapahayag sa umuusbong nilang talento.

Nilikha ang GP-Paranaque upang pagbuklurin ang mga alagad sa paglikha bilang isang pamilya at hindi kakilala lamang. Inaasahan din na makalilikha ng isang masayang samahan sa loob nito sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagrespeto sa bawat kasapi ng grupo.

:)