Cộng đồng nhân sự tiếng Nhật ở HCM (HCM japanese staff community)

Đây là trang dành riêng cho công đồng nhân sự tiếng nhật ở HCM. ...Không chỉ đơn giản là truyền tải thông tin tuyển dụng mà còn là giải đáp thắc mắc, tâm sự về các vấn đề trong môi trường công ty Nhật