Kaagan @ Madmax Station

Kalagan tribe is the moro tribe that lived in the Davao Area and in the part of South Cotabato and Saranggani province. The true term of Kalagan is "Kaagan. We are islamalized when shariffs from the Maguindanao and Jolo came here. They introduced Islam and many of Kaagans accept the Islam but of them did not accept and they continued worshipping Old Kaagan God named "Tagallang" and they continually practiced paganism. And they are Mansaka that "saka" means lived in upland and Mandaya that "daya" means lived in highlands. and when the Spaniard came, they called the Kaagan as Karagan it's because ginawa nilang "r" ang pagsalita ng Kaagan gaya ng nangyari sa salitang "Baranggay" ang wrote word niyan is "Balangay". And ang totoo, lahat ng Kamayo, Mandaya, Mansaka, Kallaw(Isamal), Tagakaulo, Kagan ay isang tribu lang noon. Yun ay "Kaagan". Nangyari lang na nagkaiba-iba na ngayon dahil sa tatlo ang relihiyon na niyakap namin. 1. Paganism-ito ang relihiyon ng mga ninuno namin na wala pa ang Islam at Kristiyano. 2. Islam- relihiyon na niyakap ng ma malapit sa dagat dahil sila ang napuntuhan ng mga misyonaryong muslim 3. Kristiyano- naging relihiyon ng mga nakatira sa harapan ng Pacific dahil sila ang napuntahan ng mga Kastila at di sila lumaban dahil natakot sila sa mga Kastila kaya niyakap nalang nila ang Kristiyanismo.