Laos Android

ກຸ່ມ Lao Android ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນຮ່ວມພົນຄົນລາວທີ່ນຳໃຊ້ບໍ່ວ່າ ໂທລະສັບ ແທັບເລັດ ຫລືອຸປະກອນອື່ນໆທີ່ໃຊ້ລະບົບປະຕິບັດການ Android ເພື່ອໃຫ້ເປັນບ່ອນແລກປ່ຽນສົນທະນາ ເລື່ອງການນຳໃຊ້ ການພັດທະນາ ລະບົບຫລືໂປຣແກຣມຕ່າງໆຂອງ Android
ກຸ່ມນີ້ຈະບໍ່ເວົ້າເລື່ອງອື່ນນອກຈາກ Android ເດີ້ ຮຽນມາໃຫ້ຊາບນຳກັນ ຖ້າໃຜມີຫມູ່ ຫລືຄົນຮູ້ຈັກນຳໃຊ້ Android ຢູ່ ກໍຢ່າລືມເຊີນກັນເຂົ້າມາຮ່ວມກຸ່ມຫລາຍໆເດີ້ ຈະໄດ້ຮູ້ວ່າໃນລາວມີຄົນໃຊ້ Android ຫລາຍປານໃດ ແລະຕໍ່ຫນ້າຖ້າມີຫຍັງໃຫມ່ໆກໍນຳມາອັບເດດກັນ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງພາສາລາວນິລະ.

ຫມາຍເຫດ: ທາງ Admin ຂໍສະຫງວນສິດໃນການລຶບໂພສຫລືຄຳເຫັນຮວມທັງລຶບສະມາຊິກອອກຈາກກຸ່ມ ໂດຍບໍ່ແຈ້ງເຕືອນຫລືບອກກ່າວ ຖ້າຫາກວ່າມີການໂພສເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງກຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ກຸ່ມນີ້ມີລະບຽບແລະບໍ່ໃຫ້ມີການໂອ້ລົມກັນນອກປະເດັນ ເພາະຖ້າຈະລົມເລື່ອງອື່ນກໍມີກຸ່ມອື່ນຢູ່ນໍ້ ຈຶ່ງຮຽນມາໃຫ້ຊາບນຳກັນ

ອ່ານລະບຽບຂອງກຸ່ມທີ່: http://www.facebook.com/groups/laosandroid/doc/567819016566805/