Vers Veritas

Hierdie is die tuiste vir die digter en filosoof. Hy of sy wat sonder bande aan die vlerke wil skryf. In hierdie ruimte het jy die vryheid om jou eie waarheid te deel. Jou eie morele waardestruktuur geld en geen ander se geloof, oortuigings of persoonlike voorkeure gaan jou hier aan bande lê nie.
Ons gaan egter onsself aan 'n paar reëls meet:
1. Jou werk is TOTAAL vry en GEEN voorskrifte word daarvoor gegee nie, tog, ter ontwikkeling van ons eie talente laat ons in eerbied en respek ander toe om kommentaar en aanbevelings daarop te maak.
2. Taalgebruik het GEEN voorskrifte nie, tog sou dit goeie maniere wees om jou leser daaroor te waarsku by die aanhef van jou werk. Om dit vir almal makliker te maak, maak asseblief gebruik van die volgende: [TW] - Taal Waarskuwing
3. 2 Gedigte en 1 Gespreksonderwerp per lid per dag. Uitsluitend van in die geval wanneer daar 'n kompetisie op die blad gehou word. Kompetisie inskrywings beïnvloed nie die algemene reëls nie.
4. Maak jou stem dik, en laat die groep jou Waarheid hoor!

Jy is hier so welkom soos jy jouself laat voel!