Монгол Сайхан

Миний эх орон МОНГОЛын сайхан бүхнийг энд цуглуулъя...

Амралт зугаалгын дэлгэр зун эхэлж байна даа,
энэ чинь одоо.