National Association of Programming Contestants of Azerbaijan Republic

Qrupun məqsədi, müxtəlif illərdə proqramlaşdırma və İnformatika üzrə Respublika və Beynəlxalq olimpiadalarda iştirak etmiş və hazırda bu sahəyə maraq göstərən insanları bir araya gətirmək. Respublikamızda bu sahənin inkişaf etdirilməsi və professioanal proqramçıların hazırlanmasına yardım etməkdən ibarətdir.

Qrup qapalı qrup olduğu üçün üzv olmaq istəyənlər müraciət edərkən özləri haqqında informasiya vermələri lazımdır (xüsusilə də proqramlaşdırma və İnformatika olimpiadalarındakı iştirakları haqqında və ya bu olimpiadalara dəstək olmaq istədikləri haqqında - əgər şəxsi facebook səhifəsində belə informasiyalar yoxdursa).

Qrup üzvləri bu qrupda olmayan və tanıdıqları şəxsləri (bu sahə ilə bağlı) qrupa dəvət edə bilərlər.